Chương trình phòng chống lao quốc gia (Phần 3)

Phần 3: Cung ứng thuốc cho phác đồ 6 tháng

Chương trình phòng chống lao quốc gia (Phần 2)

Phác đồ điều trị bệnh lao